zdjecie

-

miejscowość: SZCZECIN, PŁONIA
cena: 2 109 870,00 zł

cena: 2 109 870,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 42 197,40 PLN
Wynagrodzenie agencji: 61 186,23 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 14 072,83 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 4 242,34 PLN Wynagrodzenie notariusza: 8 484,68 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 975,74 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 951,48 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 2 232 544,54 PLN Cena końcowa: 2 237 962,61 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.